Scoottie Gids

Wat is data mining?

Data mining wordt steeds belangrijker binnen het bedrijfsleven. Niet zo verwonderlijk want door de toename van het internetverkeer stijgt ook de data die achter wordt gelaten. Met data mining kunnen er niet alleen patronen en verbanden worden gelegd tussen al deze data, maar geeft het bijvoorbeeld ook een goed inzicht in de trends van nu en die voor in de toekomst. Voor bedrijven is deze informatie zeer waardevol. Deze data kan een hulp zijn bij het beantwoorden van ingewikkelde vraagstukken, maar het kan ook de juiste strategie op het gebied van online marketing aangeven. Voordat de informatie die door data mining wordt verkregen bruikbaar is, moet deze gestructureerd worden. Feitelijk gezien gebeurt dit in een proces waarin er 4 stappen worden doorlopen.

Data mining

De 4 stappen van data mining

De informatie die verkregen kan worden door het toepassen van data mining, kan in de beginfase nog worden aangemerkt als ruwe data. In de eerste plaats moet deze verkregen informatie geïdentificeerd worden. Dat wil zeggen dat er gezocht en gefilterd wordt op documenten en informatie die van waarde kunnen zijn voor de onderneming of het bedrijf. Na deze stap in data mining kan er begonnen worden met het structureren van informatie die voorhanden is. Vervolgens gaat het proces verder met het zoeken naar verbanden en combinaties tussen de reeds gestructureerde informatie. Een bedrijf krijgt op deze manier nieuwe inzichten welke mogelijk worden gemaakt door het ontdekken van nieuwe structuren. Deze nieuwe schat aan informatie is niet alleen nu waardevol voor een onderneming, maar kan in de toekomst ook gebruikt worden om de juiste keuzes te kunnen maken en eventuele risico’s te beperken.

 

Data mining voor het MKB

Vooraanstaande bedrijven en grote multinationals maken al langer gebruik van data mining. Maar, ook ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf kunnen hier hun voordeel mee doen. Data mining geeft namelijk niet alleen meer inzicht in de toekomst, maar ook in de tijd die achter ons ligt. Besluitvormingen of processen kunnen op deze manier eenvoudig worden aangepast waardoor doelstellingen makkelijker en met meer succes worden behaald. Ondernemers in het MKB gebruiken data mining vooral om hun marketingcampagnes nog meer te kunnen verfijnen. De data laat immers zien waar de doelgroep behoefte aan heeft, waarom dat zo is en of dat in de toekomst zo blijft. Diensten en producten kunnen op deze manier nog specifieker aangeboden worden. Daarmee is data mining waardevol voor het succes van zowel kleine als grote ondernemers.

Administratiekantoor

Ben je een kleine ondernemer en kom je zelf niet toe aan het bijhouden van de administratie? Schakel dan een administratiekantoor in. Een administratiekantoor kan je volledige administratie of een deel van je administratie uit handen nemen. Belangrijk, want het voeren van een goede administratie is van levensbelang voor een bedrijf.

Altijd een actuele boekhouding

Door het inschakelen van een administratiekantoor is je boekhouding altijd actueel en kun je ook voldoen aan de vragen van de belastingdienst. Je administratiekantoor kan eventueel de belastingaangifte voor je doen en maakt desgewenst elke maand een rapportage, zodat je ziet wat er tijdens die maand binnen je bedrijf gebeurd is. Door een administratiekantoor je administratie te laten doen krijg je dus beter inzicht in de cijfers en bepaalde bedrijfsprocessen. Daardoor kun je eventueel ook eerder ingrijpen of bepaalde verliesgevende onderdelen op tijd afstoten.

Gebrek aan tijd en specifieke kennis

Hoewel ondernemers denken de administratie zelf wel even te doen, valt dit in de praktijk nogal tegen. De tijd ontbreekt en zeker ook de specifieke kennis over fiscale zaken. Daardoor haal je dus ook nooit het maximale uit je belastingaangifte. Door het inschakelen van een administratiekantoor doe je dat wel. Ook het opstellen van de jaarrekening is wel besteed aan het administratiekantoor, net als de winst- en verliesrekening. Het door jou ingehuurde administratiekantoor kan je op heel veel vlakken van dienst zijn, zoals bijvoorbeeld het lospeuteren van subsidies. Ook verricht het administratiekantoor de omzetbelasting voor je. Op die manier kun jij je als ondernemer toeleggen op die dingen waar jij weer heel erg goed in bent.

De specialisten van het administratiekantoor

Een administratiekantoor geeft je financiële hulp bij de administratie en staat je bij op alle fiscale vraagstukken. Een administratiekantoor ontzorgt en voorkomt slapeloze nachten over je administratie, je belastingaangifte en al je financiële cijfers. Wie verstandig is die laat de administratie verrichten door specialisten. En die werken op een administratiekantoor.

Kennis van de steeds veranderende wetgeving

Vooral de factor tijd maakt dat ondernemers ver achter raken bij het voeren van de administratie. Na een dag hard werken moet in de avonduren nog even aan de administratie gewerkt worden. Daar komt in de praktijk vaak bitter weinig van terecht. Bovendien verandert de wetgeving over financiële en fiscale zaken voortdurend. Van die wijzigingen ben jij als ondernemer vaak niet op de hoogte. Een administratiekantoor is dat wel. Voldoende redenen dus om je administratie uit te besteden aan een administratiekantoor.

Schuiven naar boven